ZPM Lj. Moste-Polje že 67 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov. Kot nepridobitna in humanitarna organizacija delujemo v javno korist. Nudimo finančno, materialno podporo družinam, psihosocialno, svetovalno in pravno pomoč, organiziramo prostočasne dejavnosti in varstva, ter dejavnosti za vse generacije.

POČITNICE IN PROSTI ČAS

PROGRAMI IN PROJEKTI

BOTRSTVO V SLOVENIJI

Vrnimo otrokom prihodnost.

VERIGA DOBRIH LJUDI

Držimo skupaj z družinami v stiski.

VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA

Partner projekta: Slovenska filantropija
Projekt sofinancirata: MDDSZ in EU socialni skladi

VOLJA VSELEJ NAJDE POT

Socialnovarstveni program verificiran
s strani SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE.

DOBRO SEM

Program za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

RASTEMO SKUPAJ

The human safety net - THSN

PSSS!

POVEZOVALNI, SODELUJOČI, STROKOVNI, SLIŠANI

Skupaj smo močnejši!

Hvala.

DONATORJEV V 2019

0

AKTIVNIH BOTROV

0

OTROK V BOTRSTVU

0

UČENCEV IN DIJAKOV NA UČNI POMOČI

0

NOVICE

Zmajev nasmeh

Zmajev nasmeh z vodstvom Košarkaškega kluba in igralci Cedevite Olimpije – je prinesel nasmehe tudi na obraze družin našega vsakdana v Verigi dobrih ljudi. Hvala vsem, ki ste s poslanimi SMSi družinam socialnega dna, različnih regij Slovenije, pomagali poravnati dodatno zavarovanje, kupiti kurjavo, poravnati elektriko …

Poziv vsem, ki opažajo stiske otrok in mladostnikov

Naj šola kot varovalni dejavnik ne postane dejavnik tveganja! Spoštovani,  dobro leto že opozarjamo, da sicer nujni ukrepi ob epidemiji koronavirusne bolezni močno prizadevajo otroke in mladostnike, še posebno močno tiste iz socialno najšibkejših družin.  Čas šolanja na daljavo nam je razgrnil grozljive življenjske razmere …

Ponovno lahko pomagate z nakupom Vrečke dobrote

Za radovedne in zdrave otroke je nujna urejena in zadostna prehrana, veliko otrok pa potrebščin za osnovno preživetje nima zagotovljenih. Do konca meseca maja lahko ponovno prispevate k zagotavljanju ustrezne in zdrave prehrane otrokom iz Botrstva in s tem pripomorete, da družinam otrok iz Botrstva …