ZPM Lj. Moste-Polje že 67 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov. Kot nepridobitna in humanitarna organizacija delujemo v javno korist. Nudimo finančno, materialno podporo družinam, psihosocialno, svetovalno in pravno pomoč, organiziramo prostočasne dejavnosti in varstva, ter dejavnosti za vse generacije.

POČITNICE IN PROSTI ČAS

PROGRAMI IN PROJEKTI

BOTRSTVO V SLOVENIJI

Vrnimo otrokom prihodnost.

VERIGA DOBRIH LJUDI

Držimo skupaj z družinami v stiski.

VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA

Partner projekta: Slovenska filantropija
Projekt sofinancirata: MDDSZ in EU socialni skladi

VOLJA VSELEJ NAJDE POT

Socialnovarstveni program verificiran
s strani SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE.

DOBRO SEM

Program za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

RASTEMO SKUPAJ

The human safety net - THSN

PSSS!

POVEZOVALNI, SODELUJOČI, STROKOVNI, SLIŠANI

Skupaj smo močnejši!

Hvala.

DONATORJEV V 2019

0

AKTIVNIH BOTROV

0

OTROK V BOTRSTVU

0

UČENCEV IN DIJAKOV NA UČNI POMOČI

0

NOVICE

Pomagajte napolniti skladišče s prehranskimi izdelki za družine v stiski

Ob začetku novega šolskega leta v našem skladišču potrebujemo pomoč pri zagotavljanju zadostnih količin hrane za oskrbo družin v stiski. Ob naraščajočem številu okužb tudi med osnovnošolci in dijaki ter s tem povezanega šolanja na daljavo v času karanten, so potrebe družin po prehrani večje. …

Počitniške dejavnosti 2021

Skrb za zdravje in dobrobit otrok ter zakonito ravnanje nas že ves čas vodijo pri organizaciji taborov, letovanj in drugih počitniških dejavnostih, kar nas med pandemijo COVID-19 še dodatno zavezuje k spoštovanju vseh ukrepov proti širjenju te bolezni. Pandemija COVIDA-19 se je začela kot zdravstvena …

Obvestilo o podaljševanju pravic iz javnih sredstev

Centri za socialno delo so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom dela pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. To je čas, ko se vlagajo vloge ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in ko otrok prvič vstopi v vrtec. Pri tem je pomembno, da …