ZPM Lj. Moste-Polje že 67 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov. Kot nepridobitna in humanitarna organizacija delujemo v javno korist. Nudimo finančno, materialno podporo družinam, psihosocialno, svetovalno in pravno pomoč, organiziramo prostočasne dejavnosti in varstva, ter dejavnosti za vse generacije.

POČITNICE IN PROSTI ČAS

PROGRAMI IN PROJEKTI

BOTRSTVO V SLOVENIJI

Vrnimo otrokom prihodnost.

VERIGA DOBRIH LJUDI

Držimo skupaj z družinami v stiski.

VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA

Partner projekta: Slovenska filantropija
Projekt sofinancirata: MDDSZ in EU socialni skladi

VOLJA VSELEJ NAJDE POT

Socialnovarstveni program verificiran
s strani SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE.

DOBRO SEM

Program za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

RASTEMO SKUPAJ

The human safety net - THSN

PSSS!

POVEZOVALNI, SODELUJOČI, STROKOVNI, SLIŠANI

Skupaj smo močnejši!

Hvala.

DONATORJEV V 2019

0

AKTIVNIH BOTROV

0

OTROK V BOTRSTVU

0

UČENCEV IN DIJAKOV NA UČNI POMOČI

0

NOVICE

WEBINAR o delu z otroki in mladostniki – Inštitut Ljubeča družina

Veseli otroci, Lepo je doma, Dobri odnosi, Najstniki, Šolarji, Starši, Prostovoljci O LINI KLANŠEK: Zdravnica Lina Klanšek je psihiatrinja za otroke in mladostnike. Z otroki, mladostniki in njihovimi starši dela zadnjih deset let.Končala je študij na medicinski fakulteti v Ljubljani in nadaljevala s specializacijo iz otroške in …

URGENTNI POZIV STROKOVNE SKUPINE SKZP ob zaključevanju šolskega leta 2020/21

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJOČufarjeva 52000 Maribor25. 5. 2021 Poziv odločevalcem in strokovnim delavcem v šolstvu ter vsem odraslim, kiimajo vpliv na otroke in mladostnike. Preteklo je dobro leto od pričetka ukrepov za zajezitev epidemije in prilagajanja na izredne razmere v vseh segmentih družbe. V …

FRIDA – nova stran z nasveti

Zaživela je nova platforma – spletna stran z raznoraznimi uporabnimi nasveti – informacijami, povezavami in tudi svetovalci… FRIDO omogočata ZPM Lj. Moste-Polje in GENERALI. Priporočamo obisk staršem in otrokom. https://frida.zpmmoste.net/