FILANTROPIJA LOGO.png
PARTNER PROJEKTA
PROJEKT SOFINANCIRATA:
Republika Slovenija – MDDSZEM in
Evropska unija iz sredstev
Evropskega socialnega sklada

POSEBNE INFORMACIJE V ČASU NEVARNOSTI OKUŽBE S COVID 19

Zaradi izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom in omejevanju širjenja, so v našem Večgeneracijskem centru Skupna točka do preklica odpovedane vse skupinske delavnice in aktivnosti. Nekatere delavnice in aktivnosti se po urniku in po dogovoru z uporabniki izvajajo na daljavo.
Za vas smo dosegljivi vsak delovni dan med 8.00 in 18.00 na telefonski številki 040 760 515 in elektronski pošti skupna.tocka@zpmmoste.net.
V nadaljevanju objavljamo kontaktne podatke strokovnih sodelavcev oz. delavcev po vseh enotah:
– Vodja projekta Tanja Petek, vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 041 368 111 in elektronski pošti tanja@zpmmoste.net. Dežurstvo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 16.00 na sedežu ZPM Ljubljana Moste-Polje, na Proletarski cesti 1 v Ljubljani.
– VGC Skupna točka Grosuplje, koordinatorka Taja Tatjana Berk, vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 070 640 344 in elektronski pošti taja.berk@zpmmoste.net.
– VGC Skupna točka Logatec – Hiša sadeži družbe Logatec, koordinatorka Saša Musec Čuk, vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 070 892 903 in elektronski pošti hisa-logatec@filantropija.org. Ob delavnikih dežurstvo od 8.00 do 16.00 v prostorih centra, na Tržaški cesti 148 v Logatcu.
– VGC Skupna točka Vrhnika, koordinatorka Eva Ličof, vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 064 259 033 in elektronski pošti eva.licof@zpmmoste.net.
– VGC Skupna točka – Slovenska filantropija, Ljubljana – Živa Gabaj, vsak delovni dan med 9.00 in 13.00 na telefonski številki 041 648 357 in elektronski pošti ziva.gabaj@filantropija.org. Ob delavnikih dežurstvo od 9.00 do 14.00 na sedežu Slovenske filantropije na Cesti Dolomitskega odreda 11 v Ljubljani

DELOVNI ČAS:
Med letom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
Julij in avgust: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure

Sedež VGC Skupna točka:
Zaloška 54, Ljubljana (zemljevid)
Vodja centra:
Tanja Petek
skupna.tocka@zpmmoste.net, Tel: 040/760-515
Aktivnosti VGC Skupna točka potekajo na lokacijah:
ZPM Ljubljana Moste-Polje – Proletarska 1 (pritličje), Ljubljana
Slovenska filantropija – Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana
Skupna točka Grosuplje – Taborska 6, Grosuplje
Skupna točka Vrhnika – Cankarjev trg 4, Vrhnika
VGC Hiša sadeži Logatec – Tržaška 148, Logatec

PROJEKT PODPIRAJO:
Mestna občina Ljubljana 
Občina Grosuplje 
Občina Vrhnika 
Občina Logatec


O PROJEKTU: VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA
Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine.Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.
Ciljne skupine:
– družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
– osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
– starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
– družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
– otroci in mladi s posebnimi potrebami,
– migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– enostarševske družine,
– invalidi.

Glavni cilji projekta:
– poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
– ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
– opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
– vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
– okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Prednostne osi:
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe:
9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja:
9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt poteka v okviru Opertivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Skupna točka ponuja brezplačne vsebine in dejavnosti:
– neformalno druženje in srečevanje
– informiranje obiskovalcev in uporabnikov
– dnevne medgeneracijske dejavnosti
– vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti vseh generacij in družbe
– delavnice s področja socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc
– vsebine, namenjene starostnikom (IKT, prenos znanja, gibanje…)
– vsebine namenjene lažjemu socialnemu vključevanju otrok in mladih
– vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc
– počitniški tabori in dejavnosti za otroke in mlade ter občasno varstvo otrok
– vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
– organizacija in vodenje skupin za samopomoč
– izobraževalne in praktične delavnice (ročne spretnosti, ustvarjalne delavnice)
– vsebine za razvoj pismenosti
– podjetniške delavnice

PROGRAMI PO LOKACIJAH

Za prijavo le klikni na povezavo ali pošlji e-mail ali pokliči.


PONEDELJEK, 25.5.2020TOREK, 26.5.2020SREDA, 27.5.2020ČETRTEK, 28.5.2020PETEK, 29.5.2020
9.00. – 14.00: psihološko svetovanje in pomoč preko telefona: 070 640 3449.00. – 14.00: psihološko svetovanje in pomoč preko telefona: 070 640 3449.00. – 14.00: psihološko svetovanje in pomoč preko telefona: 070 640 3449.00. – 14.00: vzgojna svetovanja po telefonu in psihološko svetovanje: 070 640 3449.00. – 14.00: psihološko svetovanje in pomoč preko telefona: 070 640 344
učna pomoč na daljavo (cel dan)učna pomoč na daljavo (cel dan)učna pomoč na daljavo (cel dan)učna pomoč na daljavo (cel dan)učna pomoč na daljavo (cel dan)
8.30 – jutranja vadba v parku kodeljevo (slovan)9.00 – uporaba pametnega telefona
9.00 – joga za vsakogar (facebook v živo)9.00 – vodena skupinska meditacija (zoom); taja.berk@zpmmoste.net 9.30 – pravljica za korona junake (facebook v živo)
10.00 – izdelava trajnostne nakupovalne vrečke (facebook v živo)10.00 – slovenščina za priseljence (zoom) prijave: taja.berk@zpmmoste.net
10.00 – skodelica kave za starejše (pogovorna skupina. Prijave: skupna.tocka@zpmmoste.net)
15.00 – družinske ustvarjalnice – thsn (zoom) prijave: taja.berk@zpmmoste.net15.00 – skupina za punce! (najstniški pogovori o odraščanju in dekliških, ženskih zadevah)
16.00 – tečaj kitare (skupina polna!)15.30 – spletna klepetalnica za najstnike (družabne igre, čvek itd.)17.00 – tečaj španščine (skupina polna!)15.30 – spletna klepetalnica za najstnike (družabne igre, čvek itd.)
19.00 – pogovorni ženski večer z evo in moniko (podporna skupina, zoom)