FILANTROPIJA LOGO.png
PARTNER PROJEKTA

Sedež VGC Skupna točka– Zaloška 54, Ljubljana (zemljevid)
Vodja centra: Tanja Petek, skupna.tocka@zpmmoste.net, Tel: 040/760-515

PROJEKT SOFINANCIRATA:

Republika Slovenija – MDDSZEM in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada

DELOVNI ČAS:
Med letom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
Julij in avgust: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure

Aktivnosti VGC Skupna točka potekajo na lokacijah:

ZPM Ljubljana Moste-Polje – Proletarska 1 (pritličje), Ljubljana
Slovenska filantropija – Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana
Skupna točka Grosuplje – Taborska 6, Grosuplje
Skupna točka Vrhnika – Cankarjev trg 4, Vrhnika
VGC Hiša sadeži Logatec – Tržaška 148, Logatec

PROJEKT PODPIRAJO:
Mestna občina Ljubljana 
Občina Grosuplje 
Občina Vrhnika 
Občina Logateec

O PROJEKTU: VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA

Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine.Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021

Skupna točka ponuja brezplačne vsebine in dejavnosti:
– neformalno druženje in srečevanje
– informiranje obiskovalcev in uporabnikov
– dnevne medgeneracijske dejavnosti
– vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti vseh generacij in družbe
– delavnice s področja socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc
– vsebine, namenjene starostnikom (IKT, prenos znanja, gibanje…)
– vsebine namenjene lažjemu socialnemu vključevanju otrok in mladih
– vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc
– počitniški tabori in dejavnosti za otroke in mlade ter občasno varstvo otrok
– vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
– organizacija in vodenje skupin za samopomoč
– izobraževalne in praktične delavnice (ročne spretnosti, ustvarjalne delavnice)
– vsebine za razvoj pismenosti
– podjetniške delavnice

Ciljne skupine:

– družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
– osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
– starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
– družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
– otroci in mladi s posebnimi potrebami,
– migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– enostarševske družine,
– invalidi.

Glavni cilji projekta:
– poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
– ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
– opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
– vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
– okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Projekt poteka v okviru Opertivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Prednostne osi:
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe:
9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja:
9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.PROGRAMI PO LOKACIJAH

VGC SKUPNA TOČKA: ZALOŠKA 54, LJUBLJANA

DELOVNI ČAS: Med letom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure – Julij in avgust: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure. Sobote in nedelje odprto za izredne dogodke. 

KONTAKT: skupna.tocka@zpmmoste.net; 040/760-515


VGC SKUPNA TOČKA GROSUPLJE: TABORSKA 6, GROSUPLJE

DELOVNI ČAS: vsak delavnik od 9.00 do 14.00

KONTAKT: taja.berk@zpmmoste.net; 070/640-344 FACEBOOK


VGC SKUPNA TOČKA VRHNIKA: CANKARJEV TRG 4, VRHNIKA

DELOVNI ČAS: vsak delavnik od 8.00 do 16.00

KONTAKT: eva.licof@zpmmoste.net; 064/259-033. FACEBOOK


VGC SKUPNA TOČKA: SLO. FILANTROPIJA, C. DOLOMITSKEGA ODREDA 11, LJ

DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka: 9.00-15.00

KONTAKT: ziva.gabaj@filantropija.org; 031/286-275


VGC HIŠA SADEŽI DRUŽBE LOGATEC, TRŽAŠKA 148, LOGATEC

DELOVNI ČAS:  ponedeljek, četrtek, petek 8.00-16.00 in torek, sreda 11.00-19.00

KONTAKT: hisa-logatec@filantropija.org; 070/892-903