FILANTROPIJA LOGO.png
PARTNER PROJEKTA
PROJEKT SOFINANCIRATA:
Republika Slovenija – MDDSZEM in
Evropska unija iz sredstev
Evropskega socialnega sklada
PROJEKT PODPIRAJO:
Mestna občina Ljubljana 
Občina Vrhnika 

DELOVNI ČAS:
Med letom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
Julij in avgust: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure

Sedež VGC Skupna točka:
Zaloška 54, Ljubljana (zemljevid)
Vodja centra:
Tanja Petek
skupna.tocka@zpmmoste.net, Tel: 040/760-515
Aktivnosti VGC Skupna točka potekajo na lokacijah:
ZPM Ljubljana Moste-Polje – Proletarska 1 (pritličje), Ljubljana
Slovenska filantropija – Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana
Skupna točka Grosuplje – Taborska 6, Grosuplje
Skupna točka Vrhnika – Cankarjev trg 4, Vrhnika
VGC Hiša sadeži Logatec – Tržaška 148, Logatec
BLOG Večgeneracijskega centra Skupna točka

Vabimo vas tudi k ogledu SPLETNIH STRANI:
FRIDA, kjer najdete mnoge koristne vsebine
e-BRLOG, na katerem najdete zanimive vsebine za preživljanje prostega časa in učenje novih veščin.
O PROJEKTU: VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA
Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.
Ciljne skupine:
– družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
– osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
– starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
– družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
– otroci in mladi s posebnimi potrebami,
– migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– enostarševske družine,
– invalidi.

Glavni cilji projekta:
– poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
– ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
– opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
– vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
– okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Prednostne osi:
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe:
9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja:
9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt poteka v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Skupna točka ponuja brezplačne vsebine in dejavnosti:
– neformalno druženje in srečevanje
– informiranje obiskovalcev in uporabnikov
– dnevne medgeneracijske dejavnosti
– vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti vseh generacij in družbe
– delavnice s področja socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc
– vsebine, namenjene starostnikom (IKT, prenos znanja, gibanje…)
– vsebine namenjene lažjemu socialnemu vključevanju otrok in mladih
– vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc
– počitniški tabori in dejavnosti za otroke in mlade ter občasno varstvo otrok
– vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
– organizacija in vodenje skupin za samopomoč
– izobraževalne in praktične delavnice (ročne spretnosti, ustvarjalne delavnice)
– vsebine za razvoj pismenosti
– podjetniške delavnice