Volja vselej najde pot je s strani SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE verificiran socialnovarstveni program.

Predstavlja vstopno točko za humanitarno pomoč družinam iz vse Slovenije, ki pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje poteka od leta 2010.  Namen programa je družinam v trenutni ali dolgotrajni stiski ponuditi takojšnjo celostno pomoč in podporo.

Program je bil oblikovan kot odgovor na naraščajoče in kompleksnejše stiske družin, ki so se zaradi življenjskih okoliščin znašle v primežu revščine. Od vzpostavitve programa se je revščina v Sloveniji še poglobila, vse več družin pa se zaradi dolgotrajne stiske sooča tudi s pojavom različnih obolenj, porušenimi družinskimi odnosi, ter ogroženim preživetjem in varnostjo otrok. Za ponovno vzpostavitev zdravih življenjskih okoliščin potrebujejo podporo in pomoč na različnih področjih.

Družinam pomagamo s finančno, materialno in psihosocialno pomočjo. Še posebej pa se osredotočamo na otroke, ki jim omogočimo vključevanje v organizirane prostočasne dejavnosti.

Za pomoč lahko zaprosijo vse družine, ki so se znašle v stiski, bodisi  zaradi izgube zaposlitve, nezmožnosti kritja nastalih dolgov ali sprotnih stroškov ter nastanka izrednih okoliščin, kot je razpad družine ali bolezen ali smrt v družini.

Družine so upravičene do pomoči le z izpolnitvijo pristopnega obrazca, ki ga mora potrditi tudi strokovna služba (Center za socialno delo, šolska ali vrtčevska svetovalna služba) ter oddano ustrezno dokumentacijo, ki zadostuje pogojem za vključitev. Pristopni obrazec in pogoje za vključitev najdete na dnu strani.

Vse družine, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč skozi program Volja vselej najde pot, so najprej vabljene na uvodni razgovor, ki zajema:

  • pogovor s člani družine,
  • določitev najnujnejših in najustreznejših oblik pomoči (finančna, materialna, psihosocialna, vključitev otrok v prostočasne aktivnosti ali vključitev družine v svetovalne delavnice),
  • določitev obsega pomoči glede na potrebe in stanje družine.

Družine le z vključitvijo v program dobijo možnost vključevanja v aktivnosti programa Volja vselej najde pot, ki so namenjene pomoči pri reševanju situacije ter povezovanju. Aktivnosti potekajo v sodelovanju s strokovno usposobljenimi sodelavci z izkušnjami na področju otroške, mladinske in družinske problematike ter s področja socialne varnosti.

Člani družin imajo možnost vključitve v naslednje aktivnosti:

  • Delavnice za krepitev starševskih kompetenc
  • Delavnice upravljanja s finančnimi viri (npr. metode varčevanja, reševanje dolgov)
  • Delavnice gospodarnega upravljanja gospodinjstva (npr. samooskrba, priprava cenovno ugodnih zdravih obrokov, urejanje gospodinjstva)
  • Krepitev funkcionalne pismenosti (npr. učenje jezika, uporaba interneta in računalnika, izpolnjevanje prošenj in vlog, informiranje o pravnih in administrativnih postopkih, nasveti pri iskanju zaposlitve, finančna pismenost)
  • Terapevtska pomoč ( npr. obvladovanje stresa, čustvena podpora, pomoč pri izgubi motivacije)
  • Pomoč pri uresničevanju pravic iz socialnega sistema
  • Vključevanje v počitniške aktivnosti in organizirane prostočasne aktivnosti (npr. tabori, izleti, ustvarjalne delavnice, različne predstave in športni dogodki)

Vse aktivnosti so organizirane z namenom krepitve ključnih elementov, ki vplivajo na reševanje nastale situacije. Družine z aktivnim sodelovanjem v programih pridobijo nova znanja ali svoje znanje nadgradijo, s tem pa tlakujejo pot za lepšo prihodnost.

Program poteka ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestne občine Ljubljana.

Kontakt: 08 205 70 16, 040 176 102