ZPM Ljubljana Moste-Polje je nevladna in humanitarna organizacija, ki že skoraj 70 let deluje na področju zagotavljanja in uresničevanja otrokovih ter človekovih pravic.

Je samostojna pravna oseba s statusom delovanja v javnem interesu in je vpisana v evidenco prostovoljskih organizacij. Sestavljajo jo tri društva prijateljev mladine (DPM):

  • DPM Moščan,
  • DPM Hrušica Fužine,
  • DPM Nove Fužine.

POSLANSTVO IN VREDNOTE

Poslanstvo ZPM Ljubljana Moste-Polje je omogočati otrokom in mladostnikom zdrav in spodbuden razvoj, jim dajati pozitivne vzore in ustvarjati priložnosti za tiste otroke in mladostnike, ki živijo v težjih socialnih razmerah. Naše vodilo je tudi opozarjati na otrokove in človekove pravice in si prizadevati za uresničevanje pogojev za dostojno življenje vseh v naši družbi.

Ključne vrednote ZPM Ljubljana Moste-Polje so:

  • sodelovanje,
  • spoštovanje,
  • solidarnost,
  • odgovornost.

Skozi svoje delovanje in povezovanje si ZPM Ljubljana Moste-Polje nenehno prizadeva te vrednote živeti in širiti.

“Smo srečni ljudje, ker so z nami srečni otroci. Deliti srečo pomeni biti srečen tudi sam! Smo goreči zagovorniki otrokovih pravic in tudi odgovornosti. Smo strokovnjaki različnih področij, z različnimi znanji, mnogimi talenti in opremljeni le s pozitivnimi energijami. In smo tudi tisti, ki trkamo na odgovorno starševstvo, prijazno, odgovorno, solidarno, strpno in odprto družbo. Zato ker hočemo in ker nam je mar!”
Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje

Ljubljana, 23. 12. 2021: Anita Ogulin je ime leta na Valu 202.

STRUKTURA ORGANIZACIJE

Skozi programe za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov zaznavamo probleme v družbi in razvijamo podporne programe, ki zagotavljajo dostojno, spodbudno in srečno življenje otrok in mladostnikov po vsej Sloveniji.

Tako so na ZPM Ljubljana Moste-Polje po programih za prostočasne aktivnosti vzniknili še programi s področja humanitarnosti in zdravja ter družinske dinamike.

presledek

VODENJE IN UPRAVLJANJE

Delo organizacije nadzorujejo strokovni člani organov upravljanja.

SKUPŠČINA

UPRAVNI ODBOR

Anita Ogulinpredsednica
Alenka Petkovšekpodpredsednica
Nina Zidar Klemenčičpodpredsednica
Melita Joželj Nosečlanica
Katja Bezjak Draškovićčlanica
Simona Kraljčlanica
Mirna Gregoriččlanica
Tanja Dornik Pogliččlanica
Martina Ringčlanica
Žiga Koščakčlan
Janez Verbiččlan
Jure Ajdovecčlan

NADZORNI ODBOR

Neda Štembergerpredsednica
Milena Štularčlanica
Tanja Picekčlanica

ČASTNO RAZSODIŠČE

Saša Kožuhpredsednik
Marija Benčinačlanica
Erika Račiččlanica

NADZORNI ODBORI HUMANITARNIH PROGRAMOV

NADZORNI ODBOR PROGRAMA BOTRSTVO V SLOVENIJI

Milena Štularpredsednica
Nataša Zanuttiničlanica
Nina Zidar Klemenčiččlanica
Nataša Sorkočlanica
Suzana Bagaričlanica
Samo Kupljenčlan
Tomaž Baradačlan

NADZORNI ODBOR PROGRAMA VERIGA DOBRIH LJUDI

Katja Bezjak Draškovičpredsednica
Tea Smolečlanica
Svetlana Iliččlanica