Program za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin 

Množica in hitrost informacij, hitre spremembe, hiter tehnološki razvoj, hitro življenje, finančna in družbena kriza so značilnosti našega časa. Vse to med ljudi prinaša veliko negotovosti in stresa ter zahteva nenehno prilagajanje na spremembe. Mnogi ljudje nimajo znanj iskanja novih pristopov soočanja z dnevnimi obveznostmi. Daljšanje življenjske dobe in s tem daljšanje aktivne delovne dobe pa še dodatno podkrepi dejstvo, da moramo skrbeti za vitalnost skozi celo življenje. 

Duševno zdravje ni pomembno le za fizično zdravje, ampak omogoča tudi zmožnost delovanja na čustveni, miselni in družbeni ravni. Predvsem pa se kaže v vitalnosti, moči in volji do dela, dobrih medosebnih odnosih in v zmožnosti sprejemanja dnevnih naporov ter uravnavanju stresa. Duševno zdravje tako vpliva na posameznikovo razmišljanje, komunikativnost, povezovanje, učenje in osebno rast. Pomeni pa večjo prilagodljivost, iznajdljivost in odpornost na različne napore ali neprijetne dogodke.

____________________________________

Trajanje programa

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025. V obdobju 2024 – 2026 ga podpira tudi Mestna občina Ljubljana.

________________________________________

Potek programa

Ponujamo dva sklopa delavnic. Vsak sklop je posebej prilagojen ciljni skupini in načinu izvajanja delavnic.

1. Delavnice za odrasle: sklop zajema 12 delavnic, vsaka traja približno 2 uri
2. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta: sklop zajema 10 delavnic, vsaka traja približno 1 uro


Za namen izvajanj programa so pripravljeni tudi brezplačni priročniki za trenerje in zbirke vaj za udeležence. Na ta način posamezniki pridobljeno znanje lahko preizkusijo na konkretnih primerih, vodila pa jim ostanejo v pomoč za vse življenje. 

Komu je program namenjen?

Program Dobro sem je namenjen tistim, ki potrebujejo podporo in pomoč pri soočanju s trenutnimi stiskami oziroma si želijo poskrbeti za svoje dobro počutje in s tem bolj kvalitetno življenje. Še posebej pa je program primeren za spodnje ciljne skupine: 

  • otroke med 6. in 12. letom,
  • srednješolce, 
  • mlade od 18 do 30 let, ki se soočajo z brezposelnostjo ali socialno ter finančno negotovostjo, 
  • trajno brezposelne starše mladoletnih otrok oz. starše v socialno-ekonomskih stiskah, 
  • socialno ogrožene starejše in 
  • druge ranljive skupine posameznikov. 

Z vključitvijo v srečanja lahko posamezniki pridobijo zmožnost izbire najbolj primernih strategij in veščin za reševanje problemov, konfliktov ali prilagajanja na spremembe. Skozi sodelovanje s skupino se naučijo prožnosti v vedenju, mislih in čustvih. Pridobijo pa tudi znanje za varovanje lastnega duševnega zdravja.

_________________________________

Trenerji Dobro sem

Trener Dobro sem lahko postane vsak, ki ima željo sodelovati na projektu in pomagati ranljivim skupinam pri skrbi za duševno zdravje. Zaradi zagotavljanja kvalitetne izvedbe delavnic smo pri izbiri trenerjev pozorni na to, da imajo kompetence, znanje in izkušnje z delom na področju socialnega varstva.

Pred izvajanjem delavnic se mora vsak, ki želi postati trener, udeležiti brezplačnega usposabljanja za trenerje v obsegu 8 ur.

Namen usposabljanja je, da se bodočim trenerjem predstavi vsebino delavnic, teoretično podlago na kateri slonijo, celoten potek izvajanja delavnic in dokumentacijo, ki jo je potrebno izpolniti. Bodoči trenerji na usposabljanju sodelujejo kot udeleženci delavnic in na ta način pridobijo lastno uporabniško izkušnjo, ki jim je nato v pomoč pri izvajanju. Po usposabljanju vsak trener prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju in lahko prične z izvajanjem delavnic v svojem lokalnem okolju.

Aktualna usposabljanja za nove trenerje:

TRENUTNO NI RAZPISANIH TERMINOV ZA USPOSABLJANJA.

__________________________

Pogosta vprašanja in odgovori

Preko programa Dobro sem nudimo brezplačna usposabljanja za posameznike, ki želijo v svojem lokalnem okolju izvajati delavnice za krepitev duševnega zdravja otrok in/ali odraslih. Informacije o prihajajočih usposabljanjih objavljamo na naši spletni strani, Facebook profilu in v mesečnem novičniku, na katerega se lahko naročite tukaj. Ko so razpisani termini za usposabljanja, na naši spletni strani objavimo povezavo do spletne prijave. Po opravljenem usposabljanju prejmete potrdilo in lahko pričnete z izvajanjem delavnic.

Usposabljanje poteka na daljavo – preko aplikacije ZOOM, saj na ta način omogočimo udeležbo tudi tistim, ki bi jim pot v Ljubljano predstavljala prevelik logistični ali finančni zalogaj. Na usposabljanju vam predstavimo delavnice, njihova teoretična izhodišča in namen, skupaj izvedemo določene vaje, ki so del delavnic, na koncu pa vam predstavimo tudi logistične vidike izvedbe delavnic, dokumentacijo, ki jo je potrebno izpolnjevati in odgovorimo na morebitna vprašanja. Usposabljanje se izvede v dveh dneh – ponavadi med tednom v popoldanskem času in skupno zajema 8 ur.

Da. Vsak, ki opravi usposabljanje prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju in naziv »trener Dobro sem«.

Ne. Usposabljanje in gradivo za izvajanje delavnic je brezplačno za vse.

Delavnice lahko izvajate kjerkoli. Potrebujete le primeren prostor in skupino ljudi, ki jih bo obiskovala. Trenerji delavnice največkrat izvajajo na osnovnih in srednjih šolah, v dijaških domovih, na centrih za socialno delo, v javnih lokalnih prostorih (knjižnice, večgeneracijski in mladinski centri) in podobno.

Vsak trener, ki želi izvajati delavnice nam mora to sporočiti na dobro.sem@zpmmoste.net. Dobro je, da že ve kje bo delavnice izvajal in s katero ciljno skupino. Z nami najprej podpiše dogovor o prostovoljskem delu nato pa prejme vse potrebno gradivo za izvajanje in navodila za poročanje o izvedbi delavnic.

Po opravljenem usposabljanju lahko pričnete z izvajanjem delavnic. Priporočljivo je, da se delavnice izvaja kontinuirano enkrat na teden (12 zaporednih tednov po dve uri za odrasle in 10 zaporednih tednov po uro in pol za otroke). Seveda lahko pri tem pride do odstopanj zaradi počitnic, bolniških odsotnosti ali česa drugega in se zaradi tega lahko izvajanje tudi zamakne. V primeru, da vas skrbi časovno načrtovanje delavnic, nas lahko tudi kontaktirate na dobro.sem@zpmmoste.net in vam na podlagi izkušenj svetujemo, kako bi jih bilo najbolje načrtovati.

Načeloma je priporočljivo, da se delavnice izvaja po vrstnem redu, saj so oblikovane tako, da se med seboj povezujejo in nadgrajujejo.

Vsaka delavnica je sestavljena iz več vaj, ki jih izvajate z udeleženci delavnic. Ker se skupine udeležencev med seboj razlikujejo (po starosti, interesih, potrebah, stopnjah razumevanja) ni nujno izvesti vseh vaj, ki so navedene za posamezno delavnico. Presojo o tem katere vaje boste v času delavnice izvajali prepuščamo vam, zato da lahko delavnice čim bolj prilagodite potrebam vaših udeležencev.

Omejitev glede števila udeležencev na delavnicah ni. Glede na izkušnje trenerjev ugotavljamo, da je najbolj optimalno število med 8 in 12 udeleženci. Vseeno pa veliko trenerjev izvaja delavnice tudi z večjimi skupinami – predvsem v šolskem okolju, kjer jih izvajajo s celim razredom. V primeru, da je število udeležencev večje je pomembno, da se ti udeleženci med seboj že poznajo od prej, saj je tako lažje ustvariti sproščeno in zaupno vzdušje ter izvajati delavnice.

Da. Delavnice so namenjene zaprtim skupinam, saj je izjemno pomembno, da se v skupini ustvari varna in sproščena klima. Poleg tega so delavnice zastavljene tako, da naj bi vsak udeleženec prejel vsebino vseh delavnic. Udeleženci skozi vaje krepijo svoje duševno zdravje, kar nemalokrat spodbudi tudi to, da s skupino delijo osebne stiske in težave, zato je pomembo da se v skupini počutijo varne in sprejete, kar se lahko zgodi le v skupini, ki je zaprta in se udeleženci ne menjujejo.

Ne. Izvajanja delavnic na daljavo ne podpiramo, saj je eden od glavnim namenov delavnic (poleg krepitve duševnega zdravja) tudi spodbujanje socialne interakcije med udeleženci. Delavnice slonijo na skupinski dinamiki, prav tako so vaje, ki jih izvajajo udeleženci zasnovane tako, da se jih ne da izvajati na daljavo.

Seveda. Delavnice lahko brez problema izvajate v okviru svoje zaposlitve – v tem primeru se sami dogovarjate za izvedbo s svojimi sodelavci/nadrejenimi.

Vsem trenerjem smo vedno na voljo za vprašanja in reševanje morebitnih dilem pri izvajanju delavnic. V primeru, da se znajdete v zagati, se na javite na e-mail dobro.sem@zpmmoste.net ali na telefonski številki 041 428 935 ali 0820 526 89 in vam bomo pomagali.

Seveda. Delavnice lahko izvajate tudi v paru, je pa priporočljivo, da sta oba trenerja prisotna na vseh delavnicah (z izjemo nepredvidenih odsotnosti), saj lahko neprestano menjavanje trenerjev negativno vpliva na skupinsko dinamiko in občutek varnosti udeležencev.

V primeru, da si želite delavnice izvajati v paru z nekom, ki nima opravljenega usposabljanja, nam to javite na dobro.sem@zpmmoste.net. Trener, ki ima opravljeno usposabljanje, lahko usposobi nekoga drugega tako, da skupaj izvajata delavnice. V tem primeru, mora še ne-usposobljeni trener biti prisoten na vseh delavnicah, skupaj pa morata nato izpolniti nekaj dodatne dokumentacije. Po izvedenih delavnicah se smatra, kot da je novi trener opravil usposabljanje in prejme potrdilo, kar pa pomeni, da lahko delavnice izvaja tudi samostojno.

Da. Zaradi potreb razpisa in spremljanja izvajanja delavnic mora vsak trener tekom izvajanja delavnic voditi evidenco prisotnosti udeležencev in dnevnik prostovoljskega dela, po končanih delavnicah pa mora izpolniti kratko poročilo o izvajanju delavnic in evalvacijo udeležencev (to stori preko spletnih obrazcev, ki jih posredujemo ob zaključku delavnic).

Da. Po potrebi lahko udeležencem izdamo potrdilo o udeležbi na delavnicah, pogoj za izdajo potrdila pa je vsaj 80% udeležba na delavnicah. V primeru, da želite prejeti potrdila za udeležence nam to sporočite na dobro.sem@zpmmoste.net.

Da. Vsak trener, ki izvede delavnice in uredi vso potrebno dokumentacijo, prejme potrdilo o izvedenih delavnicah.

Žal ne. Izvajanje programa Dobro sem ni ovrednoteno s točkami, ki jih zaposleni lahko izkazuje v namen napredovanja.

Če z izvajanjem delavnic za vas nastanejo dodatni stroški zaradi prevoza, vam izplačamo potne stroške v vrednosti najcenejše poti, za kar moramo prejeti izpolnjen dnevnik prostovoljskega dela (kategorija potnih stroškov). V primeru, da delavnice izvajate v okviru svoje zaposlitve, pa vam povračilo potnih stroškov ne pripada.

___________________________________

Kontakt

Vodja projekta: Monika Erjavec Bizjak
069 931 221

Sodelavka: Neža Janež
0820 526 89

E-mail: dobro.sem@zpmmoste.net 

dgbnxdbyxdg

Želite biti obveščeni? 

V okviru programa izdajamo mesečni novičnik, v katerem so predstavljene aktualne novice programa in ostale informacije povezane s področjem duševnega zdravja.

Če želite prejemati novičnik Dobro sem se lahko prijavite na tej povezavi, mi pa ga bomo vsak mesec dostavili v vaš elektronski nabiralnik.

Pretekli izvodi mesečnih novičnikov:

Vse pomembne informacije pa objavljamo tudi na naš Facebook profil.

Prispevki o programu

Val 202: Mednarodni dan duševnega zdravja: Mladi so kot lakmusov papir, 10.10.2023

Ministrstvo za zdravje: O čustovanju in čutenju, Ambasadorji zdravja (podcast), 10.8.2023

24ur.com: ‘Otroke je treba naučiti, kako regulirati čustva’, POPKAST, 23.6.2023

Val 202: Nekateri v 5. razredu ne znajo poštevanke, a časa za sanacijo napak v šolah ni, 13.3.2023

Val 202: Ne zavedamo se, da duševne težave ne pridejo z leti (prispevek iz Območnega otroškega parlamenta), 27.2.2023

Val 202: Tudi nasilneži so pogosto sami žrtve nasilja, 23.1.2023

Teden preprečevanja korupcije 2022: Ali je krepitev avtonomije otroka nujna za razvoj integritetnega posameznika? (okrogla miza), 8.12.2022

Val 202: Tako velikega povpraševanja po terapevtski pomoči ni bilo še nikoli, 10.10.2022

24ur.com: ‘Mladostniki sploh nimajo besed, s katerimi bi opredelili svoje počutje’, 17.6.2022

MIRA za duševno zdravje: Nacionalno srečanje »Združimo moči – za dobro počutje na delovnem mestu!«, 10.12.2021

24ur.com: ‘Želim si, da bi me manj kregal in večkrat objel’, 8.10.2021

24ur.com: ‘Verjamem, da lahko tudi najtrši kamen zmehčamo’, 24.6.2021

Žurnal 24: Otroci, ki z napotnico “zelo hitro” čakajo tudi več mesecev, 20.6.2021

Ljubljana TV: Dobro sem – predstavitev programa (33:11), 11.3.2021

RTV SLO 1: Skrb za duševno zdravje otrok in mladih, 2.3.2021

Metropolitan.si: Trenerji preventivnega programa Dobro sem pomagali že več kot 300 osebam, 26.2.2021

ygvndfgnxfn

Galerija