LETNA POROČILA

POSLOVNA POROČILA

____________________________________________________________________________

REVIZORJEVA POROČILA

owjfowhnfowndfpow

PREGLED ZADNJIH ŠTIRIH LET

Presledek

TEMELJNI DOKUMENTI

STATUT ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE (z dne 27. 3. 2017)

LJKLBOLJ

________________________________________________________

ZGODOVINA ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE

 • NASTANEK ZPM MOSTE-POLJE

7.10.1958 je bila ZPM Moste-Polje prvič vpisana v register društev. Ustanovilo jo je 16 Društev prijateljev mladine (DPM), ki so vsak na svojem področju že vrsto let pred tem  uresničevali potrebe otrok po druženju, organiziranih prostočasnih dejavnostih, opremi staršev s kompetencami in s številnimi programi otrokom pomagali na poti zdravega razvoja.

 • USTANOVITEV ZAVODA ENAJSTA ŠOLA

25.5.1994 je ZPM Ljubljana Moste-Polje ustanovila svoj Zavod Enajsta šola, ki je istega leta postal lastnik počitniškega doma Vila Šumica v Kranjski Gori, ki je pod spomeniškim varstvom in predstavlja dragoceno kulturno dediščino. Vse od takrat v Vili Šumica izvaja prostočasne dejavnosti, kot so humanitarni tabori in izobraževanja.

 • PRVI HUMANITARNI PROGRAM NIKOLI SAMI

Čas samostojnosti naše države je pokazal izjemno veliko stisko staršev, ki so izgubljali delo in zaslužek in niso zmogli zadovoljiti osnovnih eksistenčnih potreb svojih otrok. Tako smo prvi med Društvi in Zvezami prijateljev mladine po Sloveniji pričeli intenzivno pomagati družinam in otrokom v stiski.

Opremljali smo jih z materialnimi donacijami, pomagali pri plačilih položnic ter nabavi invalidskih in drugih pripomočkov za otroke. Nadaljevali smo s humanitarnimi tabori in letovanji in ustanovili tudi prvo psihosocialno podporo in pomoč, kot prostovoljska organizacija Civilne družbe.

 • DRUŽINSKI CENTER SKUPEN KORAK

Ustanovili smo družinski center Skupen korak, ki je bil namenjen otrokom, mladostnikom in staršem, ki so se soočali s psihosocialnimi stiskami. Pri izvajanju aktivnosti so nam pomagali prostovoljci z znanjem iz socialnovarstvenega področja, povezovali pa smo se tudi s centri za socialno delo in zdravstvenimi domovi.

 • STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

21.09.2007 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ZPM Ljubljana Moste-Polje podelilo status humanitarne organizacije.

 • MLADI IN EVROPA

Vzpostavili smo počitniški program Mladi in Evropa, ki mladostnikom omogoča da preživljajo počitnice z ogledi in obiski evropskih mest, njihovih znamenitosti, spoznavajo kulture, jezike in se učijo, kako postati samostojen in odgovoren na potovanju v tujino.

 • ŠTIPENDIJSKI SKLAD

Pričeli smo z izvajanjem pomoči preko štipendijskega sklada, ki srednješolcem in študentom iz socialno ogroženih družin omogoča nadaljevanje izobraževanja, ki ga želijo, a jim ga starši ne morejo omogočiti.

Program je namenjen otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije. Skozi Botrstvo si prizadevamo za zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi revščine ter omogočanje boljših pogojev za zdrav in spodbuden razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj njihovih talentov.

 • STATUS PROSTOVOLJSKE ORGANIZACIJE

23.2.2012 je ZPM Moste-Polje prejela status prostovoljske organizacije. Ves svoj čas, znanje in energijo smo vložili v dejavnosti za otroke, mlade in družine. Programi in projekti, ki smo jih postavljali v čas in prostor in jih zgledno izvajali, so zagotavljali zdrav razvoj otrok, stabilno in spodbudno starševstvo ter enako dostopnost otrokom, mladim in družinam.

 • ANITA OGULIN PREJME ODLIKO RED ZA ZASLUGE

Predsednik republike Slovenije je odlikoval Anito Ogulin z Redom za zasluge, odliko za zasluge na civilnem področju v Republiki Sloveniji. Takratni predsednik republike, dr. Danilo Türk, je Anito Ogulin odlikoval za požrtvovalno humanitarno pomoč otrokom iz vse Slovenije, ki so našli pot iz stiske, most do izobrazbe in samih sebe, ter za predano prostovoljstvo.

 • ANITA OGULIN POSTANE DELOVA OSEBNOST LETA

Anita Ogulin je prejela nagrado Delova osebnost leta, zahvalo za več desetletno delo z otroki. Bralci časnika Delo so izbrali Anito Ogulin zaradi njene nesebične pomoči in podpore številnim družinam v stiski.

 • PRVI MANIFEST ZPM MOSTE-POLJE

Nastal je prvi manifest za zakonske spremembe v Republiki Sloveniji. Z manifestom smo pozvali odločevalce k ukrepanju s predlogom spremembe stanovanjskega zakona, ponovili smo predlog za ureditev odloga izvršbe za javne storitve pri družinah, ki prejemajo denarno socialno pomoč, izrazili potrebo po hitrejšem odločanju centrov za socialno delo in odločanju na podlagi aktualnih podatkov, poudarili pomembnost zagotovitve polnega zdravstvenega zavarovanja za vse otroke in subvencioniranja vsaj enega toplega obroka hrane vsem otrokom, ki živijo pod pragom revščine.

 • VZPOSTAVLJEN PPROGRAM VOLJA VSELEJ NAJDE POT

Vzpostavljena je bila vstopna točka v humanitarne dejavnosti, Volja vselej najde pot. Program je bil oblikovan kot odgovor na naraščajoče in kompleksnejše stiske družin, ki so se zaradi življenjskih okoliščin znašle v primežu revščine. S podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mestne občine Ljubljana omogočamo takojšnjo celostno pomoč in podporo družinam v stiski.

 • VZPOSTAVLJEN PROGRAM DOBRO SEM

Pričeli smo s preventivnim programom Dobro sem – krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin. Namenjen je ozaveščanju in izobraževanju posameznikov iz ranljivih skupin, s ciljem, da lažje vplivajo na svoje duševno zdravje in dobro počutje, ga krepijo in varujejo. Program podpira Ministrstvo za zdravje.

 • PRVA DOBRODELNA AKCIJA BOTRSTVA

Izvedena je bila akcija Čisto veselje Botrstva v Sloveniji v sodelovanju s podjetjema Gorenje Surovina in Spar Slovenija. Zbirali smo odpadne surovine za izboljšanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov iz družin v stiski. Akcija je tudi vzgajala spoštljiv odnos do narave.

 • VZPOSTAVLJEN DIJAŠKI SKLAD BOTRSTVA V SLOVENIJI

Oblikovali smo projekt Dijaški sklad, ki deluje v okviru Botrstva v Sloveniji. Preko njega krijemo stroške bivanja v dijaških domovih za srednješolce iz družin v stiski. Dijakom na ta način pomagamo pri uresničevanju želja in ciljev na področju izobraževanja.

 • VELIKA NAGRADA ZA DRUŽBENO DOBRO

Na 25. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) je program Botrstvo v Sloveniji prejel veliko nagrado za družbeno dobro. S tem je premaknil mejnike odmevnosti dobrodelnih projektov pri nas, saj je kot prvi osvojil veliko nagrado SOF.

 • NAGRADA PRIZMA ZA AKCIJO ČISTO VESELJE

Akcija Čisto veselje, ki jo je ZPM Moste-Polje leta 2015 izvedla v sodelovanju s podjetjema Gorenje Surovina in Spar Slovenija, je na Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi (SKOJ), prejela nagrado PRIZMA v kategoriji programi družbene odgovornosti, neprofitne kampanje.

 • VZPOSTAVITEV VEČGENERACIJSKIH CENTROV SKUPNA TOČKA

Ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Evropskega socialnega sklada smo na treh lokacijah v osrednjeslovenski regiji začeli s projektom Večgeneracijski center Skupna točka. Večgeneracijski center ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati uvaja brezplačne vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe za prebivalce lokalnega okolja.

 • VERIFIKACIJA PROGRAMA VOLJA VSELEJ NAJDE POT

Celostni program pomoči Volja vselej najde pot prejme verifikacijo Socialne zbornice Slovenije in tako postane javni socialnovarstveni program za pomoč družinam v stiski.

Leta 2018 smo humanitarne dejavnosti pomoči socialno ogroženim družinam združili v program Veriga dobrih ljudi. Temelj programa je celostna pomoč socialno ogroženim družinam, z individualno prilagojenim načrtom opolnomočenja, ki jim omogoča aktivno reševanje težav in dolgoročno samostojnost.

 • ANITA OGULIN POSTANE ČASTNA MEŠČANKA LJUBLJANE

Župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, je Aniti Ogulin podal naziv Častne meščanke Ljubljane za dolgoletno delovanje na področju socialnega varstva in dobrodelnosti.

 • PRIČETEK PROGRAMA THSN – RASTEMO SKUPAJ

V letu 2018 smo se povezali s fundacijo The Human Safety Net (THSN) in v sodelovanju z Zavarovalnico Generali na ZPM Ljubljana Moste-Polje pričeli izvajati program Rastemo skupaj, ki je namenjen socialno ogroženim družinam z otroki starimi od 0 do 6 let. Glavni namen programa je nuditi podporne aktivnosti, ki staršem omogočajo krepitev starševskih kompetenc ter spodbujajo zdrav razvoj otrok v zgodnji fazi odraščanja. V okviru programa družinam nudimo materialno in finančno pomoč ter brezplačne delavnice, druženja, aktivnosti in izobraževanja.

 • USTANOVITEV ENOTNE PRAVNE TOČKE

Leta 2013 smo v sodelovanju z Odvetniško pisarno Zidar Klemenčič ustanovili projekt brezplačne pravne pomoči, ki je do konca leta 2018 potekal pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji. Zaradi vedno večjega obsega potreb po pomoči, smo v letu 2019 pod okriljem humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi ter programa Botrstvo v Sloveniji ustanovili Enotno pravno točko. Namen enotne pravne točke je reševanje socialne problematike najbolj ogroženih družin, zajema pa predvsem področja stanovanjske problematike in uveljavljanja pravic iz naslova javnih sredstev.

 • VZPOSTAVLJENO BOTRSTVO V ŠPORTU

Oblikovali smo projekt Botrstvo v športu, ki deluje v okviru programa Botrstvo v Sloveniji. Projekt zagotavlja pomoč mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov.

 • RAZSTAVA OB 10. OBLETNICI BOTRSTVA

Na ogled je bila razstava ob deseti obletnici delovanja programa Botrstvo v Sloveniji, katere namen je bil prikaz delovanja programa skozi desetletje in resničnega stanja mnogih otrok in mladostnikov v slovenski družbi.

 • SLIKANICA BOTROVO DARILO

Izšla je slikanica Botrovo darilo. Boštjan Gorenc – Pižama je napisal zelo rahločutno in zabavno zgodbo o dveh prijateljicah, v kateri spoznamo, da se lahko vsaka družina kdaj znajde v materialni stiski in kako je pomembno, da si v težavah pomagamo. Slikanica je še vedno na voljo v prodajnih mestih založbe Mladinska knjiga ter v spletni knjigarni emka.si.

 • ANITA OGULIN POSTANE IME LETA NA VALU 202

Anita Ogulin je postala ime leta na Valu 202. Naziv je bil podeljen glede na glasovanje splošne javnosti, ki je Anito izbrala na podlagi njene dolgoletne pomoči otrokom in družinam iz vse Slovenije.

 • STATUS USTANOVE ZA STAŽIRANJE

ZPM Ljubljana Moste-Polje je 1.6.2022 prejela status ustanove za stažiranje, ki ji ga je podelil strokovni svet Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Kot ustanova za stažiranje nudimo možnost opravljanja stažiranja študentom študijskega programa zakonske in družinske študije. V okviru humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi jim omogočamo nabiranje praktičnih izkušenj s klienti, ki doživljajo hude čustvene stiske, ter jim nudimo supervizijo in mentorstvo s strani izkušenega terapevta.

 • NAGRADA ZA DELO NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Socialnovarstveni program Volja vselej najde pot je prejel skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, ki jo je podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 • ZNAK KAKOVOSTI

ZPM Moste-Polje je bil s strani Zavoda za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT) dodeljen Znak kakovosti za podporno in gostiteljsko organizacijo, v skladu z Vodnikom Evropske solidarnostne enote.