Zaključna konferenca programa Dobro sem ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja

Ljubljana, 10. oktober 2019 Ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja je v Hotelu Park v Ljubljani potekala zaključna konferenca programa Dobro sem. Gre za program za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin, ki so ga pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje zasnovali leta 2016.

Duševno zdravje posameznika se odraža v vseh njegovih vsakodnevnih interakcijah, kar strokovni sodelavci in prostovoljci pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje opažajo vsakodnevno pri delu z ljudmi. Ker je prepoznavanje znakov in preventivno ravnanje ključno za preprečevanje duševnih težav in motenj, so zasnovali program Dobro sem, podprlo pa ga je tudi Ministrstvo za zdravje. Program Dobro sem je namenjen krepitvi duševnega zdravja ranljivih skupin in deluje po vsej Sloveniji po metodi Train the trainer. Usposobljeni trenerji v svojih lokalnih okoljih izvajajo delavnice s ciljem opolnomočiti ljudi, da lahko vplivajo na svoje duševno zdravje, ki je danes izrednega pomena za spopadanje s težavami. V treh letih trajanja programa je bilo izobraženih 77 trenerjev, ki so izvajali tematsko različne delavnice. Delavnice je obiskovalo kar 350 udeležencev, ki so ob tem pridobili pomembne veščine in razvili strategije za reševanje težav, konfliktov in so usvojili skrb za svoje psihofizično zdravje. 

Pri oblikovanju programa so se spraševali, kako bi lahko ljudem pomagali pri premagovanju stisk, ki vplivajo na psihofizično počutje. Tako je nastal preventivni program na področju psihosocialne pomoči za ozaveščanje, izobraževanje in treniranje ranljivih skupin posameznikov, da bodo lažje sami vplivali na svoje duševno zdravje in dobro počutje, ga vzdrževali in varovali.

»Današnji hiter tempo življenja, množica in hitrost informacij, hitre spremembe, hiter tehnološki razvoj, finančne in družbene krize, vse to prinaša veliko negotovosti in stresa ter zahteva od ljudi nenehno prilagajanje na spremembe,« pojasnjuje psihologinja Branka Strniša, strokovna vodja programa. »Ljudje se znajdejo v stiskah, ki jih ne morejo rešiti sami ali pa za to nimajo sredstev. Tako narašča tesnoba, otožnost in druga negativna občutja, ki vodijo tudi v zdravstvene težave. Zato je ključnega pomena, da ti ljudje dobijo sogovornika in se naučijo, kako skrbeti za svoje duševno zdravje, saj se duševno močni in stabilni ljudje lažje in bolj učinkovito spopadajo s težavami.« še doda.

»Program je preprosto zastavljen in je zato zelo prilagodljiv ter primeren za vse ljudi, predvsem pa za bolne, invalide, srednješolce in brezposelne mlade ter ostale ranljive skupine posameznikov,« opiše koordinatorica programa Živa Logar in dodaja: »Ker je projekt vseslovenski, si želimo, da bi v prihodnje lahko s pomočjo usposobljenih trenerjev ponudili podporne skupine za krepitev duševnega zdravja in dobrega počutja na različnih koncih Slovenije in tako močno pripomogli k zmanjševanju stigme na tem področju.«

Glede na pozitivne odzive trenerjev in udeležncev, si pri Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje s programom želijo nadaljevati in ga razširiti ter prilagoditi tudi za osnovnošolce.

O Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje že več kot 60 let. Prizadeva si za uresničevanje otrokovih pravic, ustvarja programe za otroke in mladostnike, skozi katere širi vrednote spoštovanja sodelovanja in solidarnosti, ter ustvarja programe za kompetentno starševstvo. Zadnjih 25 let se osredotoča tudi na celostno pomoč in podporo družinam v stiski, s ciljem omogočati otrokom spodbudne možnosti za zdrav razvoj. Pod okriljem ZPM Moste-Polje že deveto leto poteka humanitarni program Botrstvo v Sloveniji, zadnje leto pa tudi program Rastemo skupaj in Veriga dobrih ljudi, ki družinam v stiski z mladoletnimi otroki nudi celostno pomoč. Poleg humanitarne dejavnosti ZPM Moste-Polje izvaja tudi letovanja in tabore ter programe za kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov, družin in starejših (Večgeneracijski center Skupna točka) ter se osredotoča na programe zdravja, s poudarkom na duševnem zdravju (program Dobro sem).

Morda vam bo všeč tudi...