Otroški parlamenti so projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije – ZPMS in delujejo na vseh ravneh od šole, preko območnih ZPMjev, mesta, regije in navsezadnje na nacionalni ravni. Podrobnosti o projektu si lahko preberete na spletni strani ZPMS: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/

Izbrana tema za šolsko leto 2021/2022 je »Moja poklicna prihodnost«. S tem šolskim letom se začenjajo že 31. otroški parlamenti!


Kaj je otroški parlament?
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblikspodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu.Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj otroški parlament?
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako deluje?
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Časovnica izvedbe ter število sodelujočih predstavnikov po ravneh (za območje Ljubljane, informacije glede območnega pralemnta le za moščanske OŠ):

  1. stopnja: Ves čas od začetka šolskega leta oz. od pripravljalnega seminarja ter srečanja mentorjev pa do izvedbe Območnih otroških parlamentov, tako na OŠ potekajo Šolski otroški parlamenti, kjer učenci izvedejo ankete, oziroma vodijo debate in se tako pripravijo na območni otroški parlament. (izvedejo in spremljajo mentorji na Osnovnih šolah)
  2. stopnja: Območni otroški parlament, ki poteka v organizaciji naše ZPM Ljubljana Moste – Polje, običajno v Počitniškemu domu Vila Šumica v Kranjski Gori, so vabljeni po 3. delegati ter mentorji iz 13. OŠ iz območja Moste – Polje. Vabilo prejmejo mentorji po e-mailu.
  3. stopnja: pripravljalni sestanek namenjen parlamentarcem, ki bodo sodelovali na Mestnem OP. Pripravljalno srečanje je med drugim namenjeno tudi temu, da izberemo delovno predsedstvo MOP, tako da se bodo vaši zastopniki lahko tudi kandidirali v delovno predsedstvo, če bi jih to veselilo.  (organizator MZPM Lj. – Tanja Povšič). Sledi izvedba Mestnega otroškega parlamenta v Mestni hiši v Ljubljani. V ta namen posredujem prijavnico skupaj s soglasjem, in vas prosim, da mi, ko izberete vašega zastopnika, izpolnjeno prijavnico pošljite nazaj. Prijavnica, skupaj s soglasjem šole in starša, ter vabilom, smo poslali mentorjem po e-mailu. Pa pošiljate po pošti, pošiljajte navadno, ne priporočeno.  (organizator MZPM Lj. – Tanja Povšič)
  4. stopnja: pripravljalno srečanje za sodelovanje na regijskem parlamentu – udeležijo se ga otroci, ki jih boste izvolili na vaših območnih parlamentih (1 zastopnik na območje in dva njegova namestnika. Le ti so potem tudi člani Mestne otroške vlade). Sledi izvedba Regijskega otroškega parlamenta, ki se ga udeležijo izvoljeni otroci (1 zastopnik na območje in dva njegova namestnika). (organizator MZPM Lj. – Tanja Povšič)
  5. stopnja je Nacionalnem otroški parlament in se odvija v državnemu zboru (organizator ZPMS)