JESENSKO POČITNIŠKO VARSTVO MOL je zaradi razglašene epidemije odpovedano.

TERMIN: 26. 10. – 30. 10. 2020 – zaradi epidemije odpovedano

Program je pester in zanimiv. Od prihoda otrok v projekt /od 7h) do zajtrka potekajo različne animacije. Ob 8:30 pozajtrkujejo. Za tem sledijo različne dejavnosti. Kasneje se podamo v raziskovanje našega mesta, krajše izlete, prireditve, oglede… ob slabšem vremenu pa ustvarjamo in telovadimo v telovadnici na šoli, kjer nas obiščejo tudi različni umetniki.

Udeleženci programa so lahko učenci, ki so zaključili 1. do 5. razred osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno bivališče na območju MOL ali živijo v Ljubljani, in sicer le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na območju MOL.

V primeru vključenosti v Botrstvo ali Veriga dobrih ljudi, je varstvo brezplačno. V kolikor niste vključeni, pošljite prošnjo na prijave@zpmmoste.net in priložite odločbo CSDja.

LOKACIJA: OŠ Vide Pregarc,  Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana – poskrbeli bomo za označbo vhoda
CENA: 25,00 € / teden (program je sofinanciran s strani MOLa)
OBVESTILA o počitniških varstvih financiranih s strani MOLa, so na voljo na njihovi spletni strani: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/
POMEMBNO: Enega otroka je možno prijaviti le za cel teden – vseh 5 dni. V kolikor pride do spremembe ali odpovedi, nas najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom varstva obvestite. Če stranka zaradi višje sile (bolezen, nezgoda) odpove varstvo izven roka (5. delovnih dni), mora to potrditi z zdravniškim potrdilom. Za odpoved brez razloga zaračunamo pogodbeno kazen v višini stroškov plačila spremljevalcev in malice (9,00 € / dan). Število mest je omejeno. V kolikor ima otrok odločbo oz. posebne potrebe, nas o tem obvestite ob prijavi!

VSEBINE POČITNIŠKEGA VARSTVA V LJUBLJANI:  Od prihoda otrok do zajtrka, ki je ob 8.30 uri potekajo različne animacije otrok, primerne njihovi starosti. Po zajtrku se izvajajo aktivnosti, ki se prilagajajo vremenu. V dopoldanskem času je otrokom na voljo sadna malica. Veliko se bomo igrali, hodili na sprehode v poletno obarvano naravo, ustvarjali v raznolikih delavnicah, se spoznavali, obiskali različne kulturne ustanove… Po kosilu, ki je ob cca. 13.00 uri, se naš program nadaljuje na šoli in ob lepem vremenu, na šolskem igrišču. Tam se varstvo ob 16.00 tudi zaključi. Vse podrobnejše informacije o poteku dnevnih aktivnosti za vsak dan sproti, boste prejeli od vzgojitelja ob jutranjem vpisu otroka v varstvo.

OTROCI NAJ IMAJO S SEBOJ:  – ustrezno obutev za športne dejavnosti: šolske copate in športne čevlje (superge), – stekleničko s tekočino ali pa le stekleničko, – v primeru dežja, dežnik ali pelerino in primerno obutev.

Prosimo, naj otroci s seboj v varstvo ne nosijo vrednejših predmetov, video igric, tablic ali telefonov, saj motijo izvajanje programa in zanje ne prevzemamo odgovornosti. V nujnih primerih se z otrokom lahko povežete preko telefona počitniškega varstva: 069 702 016 (pedagoška vodja)