Udeleženci programa so lahko učenci, ki so zaključili 1. do 5. razred osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno bivališče na območju MOL ali živijo v Ljubljani, in sicer le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na območju MOL.

Število: v skupini bo največ 28 otrok. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Na voljo je 16 mest za varstvo z MOL subvencijo – prispevek 25€/teden in 12 mest za humanitarno vključene – trenutno so ta mesta že zasedena, svetujemo da se prijavite redno in med opombe napišete prošnja za brezplačno. V primeru, da se sprosti, vas pokličemo.

Termin: 25. 10. – 29. 10. 2021


LOKACIJA: Španski borci, Zaloška cesta 61, 1110 Ljubljana – poskrbeli bomo za označbo vhoda
CENA: 25,00 € / teden (program je sofinanciran s strani MOLa)
OBVESTILA o počitniških varstvih financiranih s strani MOLa, so na voljo na njihovi spletni strani: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/
POMEMBNO: Enega otroka je možno prijaviti le za cel teden – vseh 5 dni. V kolikor pride do spremembe ali odpovedi, nas najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom varstva obvestite. Če stranka zaradi višje sile (bolezen, nezgoda) odpove varstvo izven roka (5. delovnih dni), mora to potrditi z zdravniškim potrdilom. Za odpoved brez razloga zaračunamo pogodbeno kazen v višini stroškov plačila spremljevalcev in malice (9,00€ / dan). Število mest je omejeno. V kolikor ima otrok odločbo oz. posebne potrebe, nas o tem obvestite ob prijavi!

Za prehrano otrok bo poskrbljeno. Vsako jutro bomo pričeli z zdravim zajtrkom, kosilo pa bo priskrbel Vrtec Zelena jama. Za dopoldansko in popoldansko malico bodo imeli otroci na voljo sveže sadje.

Pri izvedbi programa počitniškega varstva bodo upoštevani vsi ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, kamor spadajo redno zračenje prostorov, skrb za osebno higieno vseh vpletenih, redno razkuževanje rok in površin v prostoru ter redno samotestiranje vseh vzgojiteljev pred prihodom otrok.

VSEBINE POČITNIŠKEGA VARSTVA V LJUBLJANI: 

OTROCI NAJ IMAJO S SEBOJ:  – ustrezno obutev za športne dejavnosti: šolske copate in športne čevlje (superge), – stekleničko s tekočino ali pa le stekleničko, – v primeru dežja, dežnik ali pelerino in primerno obutev.

Prosimo, naj otroci s seboj v varstvo ne nosijo vrednejših predmetov, video igric, tablic ali telefonov, saj motijo izvajanje programa in zanje ne prevzemamo odgovornosti. V nujnih primerih se z otrokom lahko povežete preko telefona počitniškega varstva: 040 760 515 (pedagoška vodja)


POGODBO, ki jo podpišete (obkljukate) že ob prijavi :

1. ZPM Moste-Polje zagotavlja varen, poučen, ustvarjalen, športen, zabaven program in varstvo z oskrbo.
2. Stroške programa sofinancira MOL, prispevek staršev je 5,00 € na dan / 25,00 € na teden.
3. Ker je počitniško varstvo sofinancirano s strani MOL, se lahko prijavijo le otroci s stalnim prebivališčem v MOL.
4. V kolikor pride do spremembe ali odpovedi, nas najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom varstva obvestite.
5. Če stranka zaradi višje sile (bolezen, nezgoda) odpove varstvo izven roka (5. delovnih dni), mora to potrditi z zdravniškim
potrdilom.
6. Za dragocene predmete, ki jih otrok poseduje med programom (mobilni telefon, zlatnina, fotoaparat, ura, igrače…) ne
odgovarjamo. Mobilne telefone bodo med aktivnostmi hranili spremljevalci otrok.
7. Stranka zagotavlja, da je otrok vodljiv, sprejemljiv za programe in aktivnosti, ki jih nudimo. V nasprotnem primeru, ste dolžni
priti po otroka. V kolikor stranka želi otroka predčasno odpeljati iz varstva, vplačanih sredstev ne vračamo.
8. Če otrok zboli med programom in potrebuje nujno pomoč bolnišničnega zdravljenja, stranka pooblašča ZPM Moste-Polje, da
otroka ustrezno pospremi do najbližje bolnišnice ali zdravstvenega doma.
9. Starši se obvezujete, da boste otroku posredovali primerna navodila za spoštovanje pravil obnašanja in navodila za strpno
obnašanje.
10. Stranka se obvezuje, da organizatorju vnaprej sporoči morebitne posebnosti otroka.
11. Stranka dovoljuje uporabo multimedijskega materiala za prikaz dejavnosti na spletnih straneh ZPM Moste-Polje ali objavo
počitniških dogajanj v promocijskih materialih ZPM Moste-Polje ter v medijih.
12. Stranka dovoljuje obdelavo osebnih podatkov za izvedbo programa, v skladu z uredbo in zakonom o varstvu osebnih
podatkov.