Program je pester in zanimiv. Od prihoda otrok v projekt /od 7h) do zajtrka potekajo različne animacije. Ob 8:30 pozajtrkujejo. Za tem sledijo različne dejavnosti. Kasneje se podamo v raziskovanje našega mesta, krajše izlete, prireditve, oglede… ob slabšem vremenu pa ustvarjamo in telovadimo v telovadnici na OŠ Jožeta Moškriča, kjer nas obiščejo tudi različni umetniki.

TERMINI (za vsak termin je na voljo le 16 mest in 12 mest za humatarno vključene). Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.
1. termin: 28. 06. – 02. 07. 2021
2. termin: 05. 07. – 09. 07. 2021
3. termin: 23. 08. – 27. 08. 2021

V primeru vključenosti v Botrstvo ali Veriga dobrih ljudi ali v primeru nizkih dohodkov ali večje družine, je varstvo brezplačno. Pošljite prošnjo na prijave@zpmmoste.net že zdaj.

Udeleženci programa so lahko učenci, ki so zaključili 1. do 5. razred osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno bivališče na območju MOL ali živijo v Ljubljani, in sicer le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na območju MOL.


LOKACIJA: OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana – poskrbeli bomo za označbo vhoda
CENA: 25,00 € / teden (program je sofinanciran s strani MOLa)
OBVESTILA o počitniških varstvih financiranih s strani MOLa, so na voljo na njihovi spletni strani: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/
POMEMBNO: Enega otroka je možno prijaviti le za cel teden – vseh 5 dni. V kolikor pride do spremembe ali odpovedi, nas najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom varstva obvestite. Če stranka zaradi višje sile (bolezen, nezgoda) odpove varstvo izven roka (5. delovnih dni), mora to potrditi z zdravniškim potrdilom. Za odpoved brez razloga zaračunamo pogodbeno kazen v višini stroškov plačila spremljevalcev in malice (9,00 € / dan). Število mest je omejeno. V kolikor ima otrok odločbo oz. posebne potrebe, nas o tem obvestite ob prijavi!

VSEBINE POČITNIŠKEGA VARSTVA V LJUBLJANI:  Od prihoda otrok do zajtrka, ki je ob 8.30 uri potekajo različne animacije otrok, primerne njihovi starosti. Po zajtrku se izvajajo aktivnosti, ki se prilagajajo vremenu. V dopoldanskem času je otrokom na voljo sadna malica. Veliko se bomo igrali, hodili na sprehode v poletno obarvano naravo, ustvarjali v raznolikih delavnicah, se spoznavali, obiskali različne kulturne ustanove… Po kosilu, ki je ob cca. 13.00 uri, se naš program nadaljuje na šoli in ob lepem vremenu, na šolskem igrišču. Tam se varstvo ob 16.00 tudi zaključi. Vse podrobnejše informacije o poteku dnevnih aktivnosti za vsak dan sproti, boste prejeli od vzgojitelja ob jutranjem vpisu otroka v varstvo.

OTROCI NAJ IMAJO S SEBOJ:  – ustrezno obutev za športne dejavnosti: šolske copate in športne čevlje (superge), – stekleničko s tekočino ali pa le stekleničko, – v primeru dežja, dežnik ali pelerino in primerno obutev.

Prosimo, naj otroci s seboj v varstvo ne nosijo vrednejših predmetov, video igric, tablic ali telefonov, saj motijo izvajanje programa in zanje ne prevzemamo odgovornosti. V nujnih primerih se z otrokom lahko povežete preko telefona počitniškega varstva: 069 702 016 (pedagoška vodja)


POGODBO, ki jo podpišete (obkljukate) že ob prijavi :

1. ZPM Moste-Polje zagotavlja varen, poučen, ustvarjalen, športen, zabaven program in varstvo z oskrbo.
2. Stroške programa sofinancira MOL, prispevek staršev je 5,00 € na dan / 25,00 € na teden.
3. Ker je počitniško varstvo sofinancirano s strani MOL, se lahko prijavijo le otroci s stalnim prebivališčem v MOL.
4. V kolikor pride do spremembe ali odpovedi, nas najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom varstva obvestite.
5. Če stranka zaradi višje sile (bolezen, nezgoda) odpove varstvo izven roka (5. delovnih dni), mora to potrditi z zdravniškim
potrdilom.
6. Za dragocene predmete, ki jih otrok poseduje med programom (mobilni telefon, zlatnina, fotoaparat, ura, igrače…) ne
odgovarjamo. Mobilne telefone bodo med aktivnostmi hranili spremljevalci otrok.
7. Stranka zagotavlja, da je otrok vodljiv, sprejemljiv za programe in aktivnosti, ki jih nudimo. V nasprotnem primeru, ste dolžni
priti po otroka. V kolikor stranka želi otroka predčasno odpeljati iz varstva, vplačanih sredstev ne vračamo.
8. Če otrok zboli med programom in potrebuje nujno pomoč bolnišničnega zdravljenja, stranka pooblašča ZPM Moste-Polje, da
otroka ustrezno pospremi do najbližje bolnišnice ali zdravstvenega doma.
9. Starši se obvezujete, da boste otroku posredovali primerna navodila za spoštovanje pravil obnašanja in navodila za strpno
obnašanje.
10. Stranka se obvezuje, da organizatorju vnaprej sporoči morebitne posebnosti otroka.
11. Stranka dovoljuje uporabo multimedijskega materiala za prikaz dejavnosti na spletnih straneh ZPM Moste-Polje ali objavo
počitniških dogajanj v promocijskih materialih ZPM Moste-Polje ter v medijih.
12. Stranka dovoljuje obdelavo osebnih podatkov za izvedbo programa, v skladu z uredbo in zakonom o varstvu osebnih
podatkov.