Naše skladišče te potrebuje!

Humanitarno skladišče je eden od glavnih stebrov ZPM Moste-Polje, saj s hrano, higienskimi pripomočki, oblačili, obutvijo, šolskimi potrebščinami in pohištvom oskrbuje družine po celi Sloveniji.

V skladišču smo vedno veseli novih prostovoljcev, saj dela nikoli ne zmanjka. Sprejemamo donacije, skrbimo za to, da so vedno pripravljeni paketi prehrane in higienskih pripomočkov, da so oblačila pregledana ter zložena na pravo mesto, spremljamo potrebe po šolskih potrebščinah, seveda pa skrbimo tudi za red in čistočo prostora. Pakete pomoči izdajamo na lokaciji ter dostavljamo na dom po celi Sloveniji.

Pri tem pa potrebujemo pomoč prostrovoljcev, saj nam ob obilici dela primanjkuje pridnih rok, ki bi nam olajšale oskrbo tistih, ki to najbolj potrebujejo. Če imaš na voljo prosti čas, ki bi ga želel oplemenititi z dobrimi deli, se lahko kot prostovoljec pridružiš naši ekipi in nam pomagaš risati nasmehe na obraze otrok in njihovih staršev.

Naše skladišče se nahaja na Zaloški 54 (Ljubljana – Moste) in je odprto vsak delovni dan v tednu. Zainteresirani se lahko javite na skladisce@zpmmoste.net.

Morda vam bo všeč tudi...