SVETOVNI DAN HRANE IN MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI

Ob včerajšnjim Svetovnem dnevu hrane in današnjim Mednarodnim dnevom boja proti revščini glasno opozarjamo na stiske otrok in družin, ki so družbi nevidne, a močno ovirajo vsakodnevno življenje in negativno vplivajo na razvoj otrok ter jih postavljajo v zelo neenak položaj v primerjavi z vrstniki.

V okviru humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi že nekaj let opozarjamo, da se vključujejo predvsem zaposleni oziroma delovno aktivni ljudje, kar pomeni, da prihodki ne zadoščajo za osnovno preživetje družine. Trenutno je v Verigi dobrih ljudi vključenih kar 65% družin, v katerih so starši zaposleni. Na slabšanje finančnih razmer družin zagotovo vpliva rast cen in neurejena stanovanjska politika, ki družine sili v plačevanje visokih najemnin. Vsaka izredna situacija ali dogodek pa finančno in materialno stanje družin še poslabša. To se je pokazalo v času koronavirusa, pa tudi ob nedavnih poplavah.

Zato Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje poudarja, da se v stiski zelo hitro znajde vsak, čeprav mnogo ljudi živi v prepričanju, da se nikoli ne morejo znajti na strani revščine: »S trenutno politiko, revščina ne bo izginila in ostaja med nami, zato je na nas posameznikih, da s solidarnostjo in empatijo naredimo razliko v družbi. Začnimo s tem, da ne obsojamo ljudi, ki se znajdejo v stiski iz katerega koli razloga.«

Ljudje, ki delajo, pa ne zmorejo preživeti meseca, se ne čutijo enakovreden del družbe, saj je med nami še vedno močno prisotna stigma v povezavi z revščino. Otežen jim je dostop do osnovnih dobrin, pa tudi do dobrin, ki predstavljajo pomemben člen za socializacijo in ustvarjanje družbenih vezi. Tudi otroci iz teh družin so izrazito neenaki v primerjavi z vrstniki. V okviru programa Botrstvo, ki je v svojih 13 letih delovanja pomoč namenil že 12. 846 otrokom in mladostnikom, trenutno pa jih pomoč prejema okrog 6.000, še vedno zaznavamo potrebo po pomoči, predvsem pri kritju osnovnih življenjskih potrebščin in kritju stroškov za športno in kulturno prostočasno udejstvovanje otrok. Slednje je sila pomembno za širjenje otrokove socialne mreže, psihofizični razvoj in druge veščine ter razvoj potencialov. Otrok, ki se zaveda močnih področij, je bolj samozavesten in verjame vase ter v svoje zmožnosti. Vse to mu omogoča postavljanje izobrazbenih ciljev in izhodišče za lepšo prihodnost.

V okviru Verige dobrih ljudi so vključene družine v anketi odgovarjale na vprašanje, ali zmorejo zagotoviti zadostno in uravnoteženo prehrano skozi ves mesec. Odgovorili so, da si ne morejo privoščiti sadja in zelenjave ter mesa in rib, starši so se zaradi finančne prikrajšanosti primorani večkrat tedensko odrekati obrokom hrane, otrokom pa ne zmorejo ponuditi jogurtov in ostalih mlečnih izdelkov ter mesa. 81,5% vprašanih je odgovorilo, da si sploh ne morejo privoščiti raznovrstne hrane, 86% pa se jih pogosto odloča med nakupom hrane in plačilom položnic, nekateri tudi vsak mesec.

Ves čas poudarjamo pomen uravnotežene prehrane za zdrav razvoj otrok, zato smo zaradi pridobljenih podatkov zelo zaskrbljeni. Skrb pa delimo s pristojnimi v državi, saj je potrebno takojšnje ukrepanje.

Morda vam bo všeč tudi...