POSLEDICE EPIDEMIJE POGLABLJAJO NEENAKOSTI MED OTROKI

Ljubljana, 20. november 2020 – Ob svetovnem dnevu otroka v programu Botrstvo v Sloveniji, ki poteka v okviru Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, opozarjajo na posledice, ki jih ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa puščajo na otrocih in mladostnikih iz vse Slovenije. Predvsem opažajo poglabljanje razlik in neenakosti med otroci, ki prihajajo iz različnih okolij.

Leto 2020 je močno zaznamovalo celotno družbo. Posledice sicer nujnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa so najbolj prizadele najranljivejše skupine, med njimi tudi otroke in mladostnike, opozarjajo v programu Botrstvo v Sloveniji. Še posebej se poglabljanje neenakosti med otroki v letošnjem letu kaže na področju izobraževanja. Epidemija je zelo jasno pokazala, da je prav šolsko okolje tisto, v katerem lahko otroci z manj priložnostmi uravnotežijo primanjkljaje iz domačega okolja. Že v prvem valu epidemije koronavirusa, ko so se učenci in dijaki prvič šolali od doma, jih veliko ni imelo zagotovljene ustrezne opreme za delo, mnogi pa tudi internetne povezave ne. Velikokrat pa računalniška oprema ni edina težava otrok iz socialno šibkih družin. Mnogi starši otrokom ne zmorejo nuditi pomoči pri usvajanju znanja, veliko otrok v naši državi tudi nima spodbudnega okolja za sledenje pouku in učenje. Zaradi šolanja na daljavo pri ZPM Ljubljana Moste-Polje opažajo tudi veliko povečanje potreb po učni pomoči učencem in dijakom. Kljub prizadevanjem države, da bi dostop do ustrezne prehrane zagotovila socialno najšibkejšim otrokom, nekateri še vedno zaradi oddaljenosti tega dostopa nimajo.

Opozarjajo še, da so otroci ostali tudi brez sogovornikov in zaupnikov, zelo okrnjen je tudi dostop do psihosocialne pomoči. Kot velik problem pa predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, Anita Ogulin izpostavlja tudi varnost otrok. »Vsak otrok bi moral imeti pravico do odraščanja v varnem in spodbudnem okolju, v katerem lahko uresničuje svoje potenciale in oblikuje svojo osebnost za vse življenje. Epidemija pa razgalja kar nekaj problemov naše družbe in jih poglablja. Med drugim je preveč otrok ujetih v domove, ki ne zagotavljajo varnosti, so priče ali žrtve nasilja, in trenutno ti otroci nimajo možnosti umika niti v šolo. Razmere so za mnoge res težke,« opozarja Ogulinova in obenem poudarja, da je otrokom potrebno zagotoviti enake možnosti za zdrav razvoj, saj gre za vlaganje v prihodnost celotne družbe. »Če tega ne bomo storili sedaj, ko so te stiske najbolj izražene, in tona sistemski ravni, bodo ti otroci nosili težke posledice v prihodnosti,« še opozarja Ogulinova.

Botrstvo v Sloveniji deluje že 10 let in žal še vedno prevzema vlogo družbenega korektiva, pa izpostavlja pobudnica programa in predsednica nadzornega odbora Botrstva, Milena Štular. V programu namreč opažajo vedno več potreb po pomoči tistih, ki potrebujejo dodatno podporo, a jih socialni sistem ne doseže: »V desetih letih delovanja Botrstva je več kot 10.251 otrokom do lepše prihodnosti pomagalo 8.228 botrov, za pomoč otrokom pa smo v desetih letih zbrali več kot 17,5 milijonov evrov. Kljub temu da smo v desetih letih dosegli veliko, so tako visoke številke pokazatelj, da je skrajni čas, da kot družba otroke postavimo na prvo mesto.«

Ne samo v Botrstvu, tudi v drugih programih ZPM Ljubljana Moste-Polje opažajo, kako se poglabljajo razlike med otroki. Želijo si, da bi pristojni to vzeli tudi kot priložnost za oblikovanje otrokom prijaznejših politik, v luči trenutnih razmer pa vse pozivajo k strpnosti in solidarnosti. V sklopu programov, ki jih izvajajo za otroke in družine, so letos v učni pomoči povezali 107 otrok s 50prostovoljci, skupaj z društvom Duh časa in zavodom Vsak pa razdelili več kot 900 računalnikov.

Za vprašanja in dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov doris.rojo@zpmmoste.net ali info@boter.si.

Morda vam bo všeč tudi...