Obvestilo o podaljševanju pravic iz javnih sredstev

Centri za socialno delo so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom dela pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. To je čas, ko se vlagajo vloge ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in ko otrok prvič vstopi v vrtec.

Pri tem je pomembno, da ste pozorni, katere pravice imate.
LETNE PRAVICE (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, malice in kosila) podaljšujejo po uradni dolžnosti. To pomeni, da vlogo za podaljševanje omenjenih letnih pravic stranka ne vlaga, saj CSD-ji po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.
– za MESEČNE PRAVICE (denarna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine) morate upravičenci sami vložiti vlogo za priznanje prve pravice, za podaljšanje pravice in v primeru sporočanja sprememb.

Kdaj oddati vlogo?
– Če pravico uveljavljate prvič, vlogo oddate na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (na primer rojstvo otroka ali vpis v vrtec);
– če sporočate spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja Zakon o štipendiranju Zštip-1), spremembo oddate na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«.

Rok za izdajo odločbe je 2 meseca.

NOVOST: Od 1. julija 2021 o podaljšanju letnih pravic odločajo tudi z informativnim izračunom. V KOLIKOR UVELJAVLJATE LETNE IN MESEČNE PRAVICE, VAŠE VLOGE REŠUJEJO ENOTE CENTRA, ČE PA UVELJAVLJATE SAMO LETNE PRAVICE PA VLOGE REŠUJE SLUŽBA ZUPJS.

Informacije in kontaktne številke CSD Ljubljana:
Služba ZUPJS, 01/475 08 50, 01/ 01/475 08 75
Enota Grosuplje: 01/781 80 50, gpcsd.grosu@gov.si
Enota Ljubljana Bežigrad: 01/300 18 00, gpcsd.ljbez@gov.si
Enota Ljubljana Center: 01/475 08 00, gpcsd.ljcen@gov.si
Enota Ljubljana Moste Polje: 01/587 34 00, gpcsd.ljmos@gov.si
Enota Ljubljana Šiška: 01/583 98 00, gpcsd.ljsis@gov.si
Enota Ljubljana Vič Rudnik: 01/200 21 40, gpcsd.ljvic@gov.si
Enota Logatec: 01/759 06 70, gpcsd.logat@gov.si
Enota Vrhnika: 01/750 62 70, gpcsd.vrhni@gov.si

Več informacij najdete tudi na spletni strani CSD Ljubljana.

Morda vam bo všeč tudi...