Mednarodni dan izobraževanja

24. januarja obeležujemo mednarodni dan izobraževanja.

Vsak otrok bi moral imeti dostop do šole in znanja, saj je izobraževanje »človekova pravica, javno dobro in javna odgovornost« (UNESCO).

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje ves čas in vse glasneje močno poudarjamo pomen izobraževanja. Skozi različne projekte in programe skušamo opolnomočiti otroke, družine, starše pa tudi starostnike, z znanjem in veščinami, ki vodijo do boljših in predvsem za doseganje enakih življenjskih pogojev v družbi.

Zato organiziramo različne plačljive in brezplačne prostočasne dejavnosti med šolskim letom in med počitnicami za otroke in mlade (npr. tabori, izleti, ustvarjalne delavnice, različne predstave in športni dogodki), preko katerih jih v sproščenem okolju in enakovrednem okolju vzgajamo ter učimo za odgovorno in samostojno življenje tudi v kasnejši, odrasli dobi.

Vsi člani družine imajo, skozi projekt Verige dobrih ljudi, možnost vključitve v naslednje aktivnosti:

 • Delavnice za krepitev starševskih kompetenc
 • Delavnice upravljanja s finančnimi viri (npr. metode varčevanja, reševanje dolgov)
 • Delavnice gospodarnega upravljanja gospodinjstva (npr. samooskrba, priprava cenovno ugodnih zdravih obrokov, urejanje gospodinjstva)
 • Krepitev funkcionalne pismenosti (npr. učenje jezika, uporaba interneta in računalnika, izpolnjevanje prošenj in vlog, informiranje o pravnih in administrativnih postopkih, nasveti pri iskanju zaposlitve, finančna pismenost)
 • Terapevtska pomoč ( npr. obvladovanje stresa, čustvena podpora, pomoč pri izgubi motivacije)
 • Pomoč pri uresničevanju pravic izvirajočih iz socialnega sistema

večgeneracijskem centru Skupna točka vodimo:

 • program brezplačne učne pomoči, s katero želimo izboljšati funkcionalne in bralne sposobnosti otrok in mladih, da  bodo lažje sledili pouku v šoli. Tako jim zagotavljamo enake možnosti pri vključevanju v izobraževalni proces.  programom spodbujamo tudi odgovornost in samostojnost za opravljanje šolskih obveznosti,kar jim v prihodnosti pomaga pri boljši organizaciji svojega življenja. V šolskem letu 2021/22 je bilo v učno pomoč vključenih 160 osnovnošolcev in srednješolcev ter aktivnih 60 prostovoljcev in prostovoljk.
 • programe za starejše občane (druženje, socialna integracija, aerobika možganov, različne delavnice ročnih spretnosti, ohranjanje bralne kulture pa tako pomembna telesna aktivnost – telovadba, sprehodi v naravi…)
 • prostočasne dejavnosti skozi celo leto in med počitnicami za otroke in mlade
 • dejavnosti, ki krepijo duševno zdravje
 • prostovoljstvo
 • informiranje – kam in na koga se obrniti, ko naletimo na težave na poročju financ, prava, stanovanja, šole, službe…

Projekt DOBRO SEM:

 • je brezplačen in že v osnovi namenjen ozaveščanju in izobraževanju posameznikov iz ranljivih skupin, s ciljem, da se bolje spoznajo in s tem krepijo svoje duševno zdravje in dobro počutje.

V programu Rastemo skupaj / The Human Safety Net, pa se družine z majhnimi otroci vključujejo v:

 • Bralno-ustvarjalne urice
 • Pogovorna skupina za starše
 • Neformalna druženja
 • Individualna svetovanja
 • Predavanja za starše
 • Družinski tabori

Skozi projekt BOTRSTVO V SLOVENIJI:

 • enačimo otroke, da imajo vsaj približno enake pogoje ob vstopu v novo šolsko leto. Da zmorejo vključevanje v plačljive šolske vsebine, namenjen je omogočanju enakovrednejših pogojev v primerjavi z vrstniki, vključevanju v šolske in obšolske dejavnosti, organizirane prostočasne dejavnosti in drugo.

Skozi vse naše programe se srčno in učinkovito trudimo za enakost in enakovrednost vseh generacij ter preprečevanje družbene razslojenosti – z omogočanjem, podporo in spodbudami vsem oblikam izobraževanja in zavedanja pomena le tega. Vsekakor pa si želimo, da bi sistemsko in družbeno  še učinkoviteje spodbujali, ozveščali in motivirali prebivalce naše dežele, da bi se posluževali prav vseh oblik nadgrajevanja znanja in sposobnosti ter tudi tako krepili družbeno enakost in enakovrednost.

Morda vam bo všeč tudi...