AquafilSLO je postal podpornik Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje

AquafilSLO se je časih, ko se stiske otrok poglabljajo in potrebe po druženju in medgeneracijskem sodelovanju v skupnosti krepijo, zavezal k dolgoročni podpori Večgeneracijskega centra Skupna točka Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje. V okviru družbeno odgovorne platforme »Ustvarjamo nove priložnosti« želi krepiti vez z lokalno skupnostjo, tako da omogoča dejavnosti za otroke in mladostnike, pri katerih se gibajo oziroma učijo sodelovanja in praktičnih veščin.

V tem koledarskem letu bodo s podporo omogočili otrokom in mladostnikom kakovostno druženje v Skupni točki, učno pomoč in organizacijo dodatni aktivnosti v času šolskih počitnic. Tako bodo že v času prvomajskih počitnic za otroke organizirali kopanje v Vodnem mestu Atlantis ter ogled sistema ogrevanja, s katerim toplota iz tovarne ogreva bazene v Atlantisu. V času poletnih in krompirjevih počitnic pa nameravajo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ljubljana izpeljati gasilske igre in ogled Gasilske brigade Ljubljana.

“Danes so otroci in mladostniki ena izmed najbolj ranljivih družbenih skupin, ki hrepeni po druženju in preprostih doživetjih. Zveza Prijateljev mladine Moste – Polje, ki deluje v neposredni bližini ljubljanske tovarne, je ena izmed najbolj pripoznanih in kredibilnih organizacij, ki nudi podporo socialno ranljivim družinam. Naša podpora Zvezi in Večgeneracijskemu centru Skupna točka je namenjena ustvarjanju novih priložnosti za mlade v lokalnem okolju skozi  druženje, gibanje, šport in pridobivanje funkcionalnih veščin.”

generalni direktor AquafilSLO Denis Jahić

Večgeneracijski center Skupna točka deluje na Zaloški cesti v Ljubljani in je namenjen otrokom, mladim in starejšim. Upravlja in vodi ga Zveza Prijateljev Mladine Ljubljana Moste – Polje. Je prostor, ki je odprt za vsakogar v stiski. Ustvarja priložnosti za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa ponuja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe za ranljive ciljne skupine.

“Izredno hvaležni smo za sodelovanje s podjetjem AquafilSLO. Marsikateremu otroku iz nespodbudnega družinskega okolja bomo tako v Večgeneracijskem centru Skupna točka lahko omogočili učno pomoč ter lepše in kakovostnejše preživet prosti čas. Želimo si, da bi bili vsi otroci enaki svojim vrstnikom v lokalnem okolju ter izredno cenimo podjetja, ki podpirajo to naše poslanstvo.” Tanja Petek, Sekretarka ZPM Ljubljana Moste – Polje

Morda vam bo všeč tudi...