Sodelavci programa Volja vselej najde pot prejeli skupinsko nagrado za uspešno delo na področju socialnega varstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Volja vselej najde pot prepoznalo kot program, ki že dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva, pri tem deluje v skladu s kodeksom etičnih načel in predpisi socialnega varstva ter je dobro prepoznan v svojem lokalnem okolju.

Program Volja vselej najde pot predstavlja vstopno točko za humanitarno pomoč družinam iz vse Slovenije, ki pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje poteka od leta 2010. Namen programa je družinam v trenutni ali dolgotrajni stiski ponuditi takojšnjo celostno pomoč in podporo.

V okviru programa so družinam na voljo svetovanje in informiranje, materialna pomoč, finančna pomoč, finančno svetovanje, terapevtska obravnava, brezplačna pravna pomoč ter delavnice Znajdi se! za krepitev funkcionalnih kompetenc. Program se še posebej osredotoča na otroke, katerim omogoča vključevanje v organizirane prostočasne dejavnosti.

S programom Volja vselej najde pot je bil narejen premik od površinske obravnave socialnih stisk k poglobljeni, celostni in bolj osebni obravnavi uporabnikov. Vsak zaposleni, si za uporabnika vzame čas in jim ponudi možnost pogovora o njihovi stiski, svoje strokovno mnenje ter jih preko programa opolnomoči do te mere, da začnejo ponovno zaupati v svoje sposobnosti in izkoriščati svoje potenciale. Družine z aktivnim sodelovanjem v programu pridobijo nova znanja ali svoje znanje nadgradijo, s tem pa tlakujejo svojo pot za lepšo prihodnost.

Program poteka ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mestne občine Ljubljana.

Morda vam bo všeč tudi...